Gospodarka

sporo ciekawych artykułów tematycznych

Archive for the ‘Blog’ Category

29 cze 2016

Zawody prawnicze powszechnie są ocenione za zawody zaufania globalnego. Ponieważ czy to oskarżyciel, adwokat, radca, notariusz czy komornik, dysponują oni poufnymi wiadomościami na temat życia prywatnego, majątku lub sytuacji klienta. Są oni w głównej mierze zobowiązani do zachowania tajemnicy, ochrony danych osobowych oraz stosownego zabezpieczenia dokumentacji. Każdy adwokat Gniezno zmuszony jest do zachowania niejawności ale również oraz szanowania zasad moralnych i etycznych w kontekście cenienia prawa. Z tego także powodu, dla każdego z ważniejszych profesji sądowych, powstały kodeksy etyki profesjonalnej. I tak zarówno sędziowie, prokuratorzy lub mecenasi są zobowiązani do działania z poszanowaniem kodeksu wypracowanego odrębnie dla każdej grupy. Praktykujący  [ Read More ]

Continue